In de dertiende eeuw de koningen van Frankrijk te zoeken om hun soevereiniteit te laten gelden in Vivarais Septentrional en waarom, streven ernaar om de ondersteuning van lokale heren winnen. De 7 November 1291, Gérenton, Lord St Romain Valmordane, doet hulde aan Filips de Schone van zijn kasteel van Sint-Romain door het bedrag van een inkomen jaar van alle activa die in dit eerbetoon. Door dezelfde opdracht (pareage), Gerenton verkocht aan Filips de Schone "adequate en correcte" land voor de bouw van een stad die een Koninklijke Hof van Justitie zal gastheer (balliage) voor alle Hoge Vivarais. In 1294 Philippe le Bel verleent de "villa nova deInoceio" een charter franchise waarin haar inwoners zijn vrijgesteld van alle belastingen en vervolgens (toll-size) sauf de zoutbelasting (belasting op zout) militie enz.… Deze locatie moet de toename van de bevolking te verhogen. In 1368 de stad moet 11 koninklijke notarissen

Maar tijdens de Honderdjarige Oorlog (XIV, Vijftiende eeuw) gewapende bendes plunderen de regio; Daarom werd besloten om de heuvel Boucieu versterken. Een deel van de binnenstad zal worden gesloopt en hogere herbouwd na een welomschreven plan om te dienen als muren.

Wanneer de Honderdjarige Oorlog eindigt, rond 1446, het stof is neergedaald, een periode van wederopbouw begint. De mensen te krap in deze huizen ontworpen zoals de meeste ruwe schuilplaatsen, afdalen naar de voet van de heuvel naar de stad Boucieu bouwen, zoals we vandaag zien, bijna intact.

: www.boucieuleroi.com